Wat willen we bereiken

De Stichting Special in Golf , is een onaf-hankelijke non-profit organisatie die mensen met een verstandelijke beperking helpt om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van golf.

Uit ervaring weten we dat Golf een zeer ge-schikte vorm van sportbeoefening is voor mensen met een verstandelijke beperking. Golf zorgt naast lichamelijke stimulatie en algemene gezondheidsbevordering voor so-ciale interactie en plezier.

De Stichting heeft in samenwerking met Golf Pro’s, coaches en verenigingen met hun commissies verschillende trajecten ontwikkelt om G-Golf mogelijk te maken op uw Golfbaan. Hierbij is het uitgangspunt om deelnemers te stimuleren hun mogelijkheden te verkennen en hun grenzen op te zoeken.

Laatste nieuws

Liemeer Special in Golf Bokaal

Verstandelijk beperkte golf spelers en speelsters uit het gehele land hebben op zaterdag 14 april gestreden om de “Liemeer Special in Golf Bokaal”. De wedstrijd werd gehouden op de golfbaan …

Liemeer Special in Golf Bokaal 14 april 2018

Beste Sporters, Ouders en Begeleiders, Hierbij willen we de Stichting “Special in Golf” introduceren. Wij staan voor Golf met een verstandelijke beperking, want Golf kent geen beperkingen. Op 14 april …